Ettevõtete kolimine

Ettevõtete kolimine

Meie kogemus paljude erinevate ja edukate projektide läbiviimisel võimaldab meil pakkuda järgmisi liikumisvarustuse teenuseid:

  • Planeerimine, projekti juhtimine ja läbiviimine “võtme alla”;
  • Riskijuhtimine tervishoiu ja ohutuse valdkonnas PAM koordineerimise osutamisel teel;
  • Projekti dokumentatsiooni valmistamine (Auto Cad joonised);
  • Seadmete demonteerimine;
  • Meie laoplatsidel autode ladustamine teenused;
  • Seadmete pealelaadimine sõidukitesse ja nende tarnimine;
  • Seadmete monteerimine ja kasutuselevõtmine;
  • Seadmete moderniseerimine, kaasa arvatud uusimate turvasüsteemide paigaldamine.

Viimastel projektide